Monitoring in het kader van Samenwerkingsagenda

Op11 februari zal Katja Philippart, directielid ecologie van de Waddenacademie een presentatie houden voor de Beheerraad. De beheerraad heeft als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt.

sheet uit presentatie

Katja Philippart zal het belang van monitoring in het kader van de Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee onder de aandacht brengen.

Bekijk hier de presentatie van Katja Philippart voor de Beheerraad. (pdf 0,7 Mb).

Meer informatie over de Beheerraad op waddenzee.nl.