Monsterklus weer voltooid

Voor het zevende jaar op rij heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee weer de gehele Nederlandse droogvallende Waddenzee bemonsterd op bodemleven en sediment. Voor het SIBES onderzoek gaat een team van het NIOZ elke zomer tussen de zes en de acht weken het wad op om op bijna 5000 plekken bodemmonsters te nemen.

beeld uit youtube film over veldwerk SIBES

Als basisstation wordt gebruik gemaakt van het NIOZ onderzoeksschip “Navicula”.

Aan boord bevinden zich drie man bemanning en acht opstappers. In vier teams bestaande uit een onderzoeker en een vrijwilliger worden de monsters lopend of vanuit een rubberboot, met de hand, genomen. Gewapend met een steekbuis en een zeef trekken zij het hele wad over, van Den Helder tot en met de Dollard. Om de 500 meter ligt een monsterpunt waar het bodemleven in potjes en zakjes gestopt wordt. In het laboratorium worden later al de beestjes op naam gebracht, geteld en wordt de biomassa bepaald. Zo weten de onderzoekers van het hele droogvallende wad, welke soorten er zitten en hoeveel. Met deze gegevens krijgen ze een beeld van de voedselsituatie voor vogels en vissen maar ook van de dynamiek en ontwikkeling van de bestanden van meer dan 70 soorten bodemleven. Daarnaast worden op alle monsterpunten sedimentmonsters genomen. Hiervan wordt in het lab de korrelgrootte bepaald.

Voor het eerst is nu ook een deel van de Duitse droogvallende Waddenzee bemonsterd. Bijna 750 monsterpunten tussen Borkum en Leyhorn. In samenwerking met het "Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer" en het Duitse Senckenberg instituut is deze monstertocht in 5 dagen geklaard.

“Wat een zeegras op dit Duitse deel van de Waddenzee!” aldus onderzoekers Job ten Horn en Anne Dekinga, “een bijna twee en halve vierkante kilometer (250 Ha) groot aaneengesloten bed en in hoge dichtheden. Het lijkt de Banc d’Arguin in Mauritanië wel”.

Het SIBES project wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij die, vanwege de gasextractie onder het wad, het bodemleven en de sediment samenstelling wil monitoren. Verder leveren het NIOZ en ZKO (tot en met 2012) een financiële bijdrage.

Voor meer informatie over het SIBES project zie de website , een film over het belang van SIBES is hier te bekijken, een impressie van het veldwerk is hier te vinden en via deze link is het laatste SIBES rapport te downloaden.