Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude banken blijken erg stabiel in oppervlakte.

Mosselbank in de Waddenzee. Foto: Norbert Dankers.

De ontdekking is van belang omdat er  vaak wordt gedacht dat mosselbanken vanzelf weer verdwijnen na verloop van tijd. Uit het nieuwe onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd, blijkt dat mosselbanken inderdaad in het algemeen na het jaar van ontstaan langzaam in oppervlakte, bedekkingspercentage en populatiedichtheid achteruit gaan.

Langer dan gedacht
Máár de afname in oppervlakte wordt op de lange termijn teniet gedaan door een incidentele goede broedval. Daarna begint het proces opnieuw. Over de jaren ontstaat zo geleidelijk een mosselbank met meerdere jaarklassen en met een gevarieerde biogemeenschap. De banken blijven nu al twee decennia overeind en dat is veel langer dan gedacht.

Sinds 2006 volgen de onderzoekers ook 5 dynamische mosselbanken. Hiervan zijn er weliswaar drie verdwenen, maar twee ervan bestaan nog steeds. Waarschijnlijk zijn ze nog een paar jaar ouder, rond de 12 jaar, denken de onderzoekers.

Lees het volledige bericht op de website van Programma Naar een Rijke Waddenzee.

Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van IMARES Wageningen UR