Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.

De veerboot naar Ameland

Toerisme is onlosmakelijk verbonden met het Waddengebied. Aan de ene kant zorgt toerisme ervoor dat er bijvoorbeeld geld en inkomen in het gebied terecht komen, maar aan de andere kant kan het ook negatieve gevolgen hebben voor het landschap en de natuur in dit UNESCO Wereld Erfgoed gebied. Hoe er uiteindelijk wordt omgegaan met toerisme en natuur wordt grotendeels bepaald door welke keuzes wij als maatschappij maken. Voor het Waddengebied is het van groot belang dat er een goede balans is tussen menselijke activiteiten en bescherming van natuur en landschap. Idealiter zou er synergie moeten zijn tussen toeristische ontwikkeling en natuurbescherming, waardoor ze elkaar juist kunnen versterken, in plaats van dat ze gezien worden als tegenpolen. Alleen, hoe kun je synergie op een goede manier bewerkstellingen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden om dit te stimuleren? Wat zijn de belemmeringen waar men tegenaan loopt?

Jasper Heslinga
Jasper Heslinga, MSc houdt zich dagelijks bezig met dergelijke ingewikkelde vraagstukken. Heslinga is als promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daarnaast onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) in Leeuwarden. Zijn promotieonderzoek richt zich op toerisme in het Waddengebied. Hierbij staat de vraag centraal hoe toeristische ontwikkeling kan worden verbonden met natuurbescherming op een manier dat ze elkaar juist versterken en dat zowel mens als natuur hier van kunnen profiteren. In deze lezing geeft Jasper een klein inzicht in zijn proefschrift en gaat hij vooral in op de methoden van onderzoek die hij heeft gebruikt om de relaties tussen toerisme en natuur beter te kunnen begrijpen.

Datum: zondag 2 april 2017
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Aanmelden voor de Museum Universiteit kan via de website van de RUG/Campus Fryslân. Toegang is gratis.