Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Luca van Duuren, senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Onderzoekers in de modder. Foto: Luca van Duuren

Van waddenslib kun je erg smerig worden. Toch hoort slib van nature bij de Waddenzee. Voor een ecosysteem is slib ook helemaal niet vies, het is zelfs belangrijk voor de natuur. Maar ook hier geldt: teveel is niet goed.

Omdat mensen de hoeveelheid slib in het water beïnvloeden heeft Rijkswaterstaat aan Deltares en Wageningen Marine Research gevraagd de gevolgen van die beïnvloeding voor de natuur te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat activiteiten zoals baggeren, verspreiden van baggerslib en bodemberoerende visserij, lokaal effect hebben op de helderheid van het water en de bodemsamenstelling. Echter, voor de Waddenzee als geheel zijn deze effecten vrij klein, zeker in vergelijking met wat de natuurlijke getijstroming en de golven teweeg brengen. 

Lees het volledige artikel De natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot op de website van het Friesch Dagblad.

Het rapport horende bij dit onderzoek is te vinden op waddenzee.nl.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.