Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren

Achtergrondstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving verschenen

Eind december 2010 verscheen de achtergrondstudie: "Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren".

Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. In dit rapport zijn die gegevens beschreven en geëvalueerd.
Deze gegevens zijn gebruikt voor het hoofdstuk Noordzee en Waddenzee in de Natuurbalans 2008 en de indicatoren in de 2010 gepubliceerde Milieubalans.

Download het volledige rapport via de website van het PBL: