Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk van der Veer.

Zandsuppletie op Ameland in 2010. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens

Met de kop boven dit artikel werd onlangs weer de landelijke dagbladen gehaald. Directe aanleiding was de klacht van kustvissers dat hun vangsten terugliepen door de zandsuppleties voor de kust. In de discussie die toen op gang kwam, werd ook de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee meegenomen en gesuggereerd dat hier ook van een negatief effect van zandsuppletie sprake zou kunnen zijn.

Wat is hier nu eigenlijk aan de hand en waarom komen we niet verder met deze discussie en blijft iedereen naar de ander wijzen als schuldige? Duidelijk wordt wel steeds meer dat de Waddenzee en de kustzone sterk met elkaar verbonden zijn. Meerdere oorzaken worden naar voren gebracht voor de achteruitgang van de visstand van de laatste jaren. Vooral veel genoemde oorzaken zijn de verder teruglopende vermesting, waardoor er minder productie en daardoor minder vis in zee is; de klimaatverandering, waardoor de kustzone en de Waddenzee te warm worden; de kustvisserij, die alles wegvist; de zandsuppleties die alles bedekken en vernietigen en de toegenomen aantallen aalscholvers en de zeehonden die veel vis opeten.

Het volledige artikel is ook verschenen in het Friesch Dagblad. Op de website van het Friesch Dagblad kunt u ook reageren op dit artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.