Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld.

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.

Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Ook in Nederland zijn er kansrijke locaties voor het herstel van droogvallend zeegras. Een vergelijking met locaties in Duitsland en Denemarken laat zien dat vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de  Friese en Groningse kust geschikt kunnen zijn. Dit blijkt uit nieuw trilateraal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.U kunt een korte Nederlandse versie en de uitgebreide Engelse versie van het online rapport vinden op de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.