Nieuw rapport "OURCOAST experiences related to governance of the wadden"

De Waddenacademie wil graag weten welke lessen kunnen worden geleerd uit de OURCOAST database op het onderwerp bestuur van getijdegebieden in Europa.

Rob Steijn (Arcadis) presenteert de resultaten van het OURCOAST rapport

De Waddenacademie heeft ARCADIS gevraagd om de OURCOAST database te verkennen en om te komen met aanbevelingen voor een goed bestuur van het Waddengebied. U kunt het rapport Ourcoast experiences related to governance of the Wadden Region downloaden.

Tijdens het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium in november 2012 heeft Rob Steijn (Arcadis) de resultaten van dit rapport gepresenteerd. Hij suggereerde dat de aanpak in het Verenigd Koninkrijk, met een goede vertegenwoordiging van de lokale actoren in de besluitvormingprocessen, de moeite waard is om verder te analyseren. Mogelijk kunnen elementen van deze benadering worden toegepast bij het beheer van het Waddengebied. De presentatie Rob Steijn (Video) is te bekijken.