Nieuw wiskundig model voor het functioneren van mosselen in kustgebieden

Het ecosysteem van het Balgzand in de Nederlandse Waddenzee is beter te begrijpen na het ontwikkelen van een nieuw modelgereedschap. Promovendus Sofia Saraiva heeft met haar modelleerwerk een eerste stap gezet voor het beter kunnen beheren van populaties tweekleppige schelpdieren in kustecosystemen. Saraiva verrichte haar promotieonderzoek bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en verdedigt haar proefschrift op woensdag 8 oktober aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Mosselbank. Bron: Rijkswaterstaat

Saraiva heeft de dynamiek van populaties tweekleppige schelpdieren bestudeerd en hun invloed op het mariene ecosysteem. Fysische, biogeochemische, ecologische en fysiologische factoren zijn geïntegreerd in een nieuw dynamisch energiebudget (DEB) model om zo een beter begrip te krijgen van hoe tweekleppige schelpdieren functioneren in een ecosysteem en hoe ze op hun beurt dat ecosysteem beïnvloeden. Voor het Balgzand blijkt dat er meer fytoplankton verdwijnt door de filtratieactiviteiten van mossels dan dat er geproduceerd wordt, maar dat dit alleen geldt in de buurt van een mosselbed. Dit heeft echter nauwelijks effect op een grotere ruimtelijke schaal. Het model kan nu worden uitgebreid met gegevens over andere soorten tweekleppige schelpdieren zoals oesters en kokkels.

Sofia Saraiva verdedigt haar proefschrift Modelling Bivalves in estuaries and coastal areas op 8 oktober 2014 om 13:45 in het Auditorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar proefschrift zal worden opgenomen in het overzicht van waddengerelateerde proefschriften.