Nieuwe Geologische kaart van Nederland

Op 5 oktober 2018 werd de nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden onthuld ter ere van de honderdste verjaardag van kartering in Nederland. Traditioneel wordt de stand van de kennis van de Nederlandse ondergrond door de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, samengevat in een overzichtskaart die maar één keer in de paar decennia wordt uitgebracht. De laatste kaart dateert van 1975. De nieuwe kaart biedt onder andere een vernieuwde blik op de ondergrond van de Noordzee.

Uitsnede Geologische kaart van Nederland_TNO

De kennis van de ondergrond wordt samengevat in een overzichtskaart, die te gebruiken is als illustratie bij de geologische geschiedenis van Nederland. Zo brengt de kaart in beeld hoe jong Nederland geologisch gezien is, gevormd in de laatste honderdduizenden jaren door de zee, rivieren, de wind, landijs, vegetatie en uiteindelijk de mens.

Meer informatie op de website van TNO.