Nieuwe promovendi binnen onderzoeksschool UCF gestart

De onderzoekschool van de University Campus Fryslân (UCF) is uitgebreid met negen promovendi. Het totaal aantal promovendi dat actief is binnen de Onderzoekschool UCF komt hiermee op twintig.

De nieuwe promovendi op de bijeenkomst op 7 mei. Foto: het Hoge Noorden.
Vlnr: Jasper Heslinga, Marco Bakker, Tim van Oijen (Waddenacademie) en Richard Rijnks. Foto: het Hoge Noorden.

In aanwezigheid van onder andere Klaas Wybo van der Hoek (vice-voorzitter College van Bestuur Stenden Hogeschool), Hanno Brand (interim directeur-bestuurder Fryske Akademy) en Tim van Oijen (Waddenacademie) ging wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden in gesprek met de nieuwe promovendi.

Waddenacademie-promovendi
Vanuit de Waddenacademie zijn vier promovendi gestart. Jeroen Onrust onderzoekt het belang en de rol van regenwormen voor de aanwezigheid van weidevogels in Fryslân. Marco Bakker bekijkt de transformatie van natuur- naar cultuurlandschap in het Friese veengebied. De begeleiding van deze twee promovendi geschiedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zijn er twee promovendi gestart in samenwerkingsprojecten met Stenden Hogeschool. Richard Rijnks doet onderzoek naar de leefbaarheid en de economische kracht van Friesland. Jasper Heslinga bestudeert het kusttoerisme in de Waddenregio in internationaal perspectief.

Onderzoekschool UCF
De Onderzoekschool UCF is een belangrijk onderdeel van University Campus Fryslân. Binnen deze Friese onderzoekschool verrichten de promovendi, die verbonden zijn aan Wetsus, de Waddenacademie, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en de Fryske Akademy wetenschappelijk onderzoek met internationale relevantie. Ieder onderzoek heeft als uitgangspunt het natuurlijk laboratorium Fryslân. De promovendi zijn actief in Fryslân en hebben als standplaats Leeuwarden.

De regionale kranten besteedden ook aandacht aan de nieuwe promovendi.