Nieuwe seizoen Wadblik op 10 september van start met Natuurbeheer op de Wadden

Op maandag 10 september gaat de succesvolle lezingen/documentairereeks Wadblik het nieuwe seizoen in met ‘Natuurbeheer op de Wadden’ met een inleiding van Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea.

Kan het Waddengebied, het grootste natuurgebied van Nederland, zichzelf redden of  is het nodig dat de natuur er beheerd wordt? Over het hoe en waarom van natuurbeheer in de Wadden gaat de inleiding van Henk de Vries. Beheer wordt uitgevoerd met een bepaald doel. De Vries geeft een toelichting op de doelen en de bijbehorende keuzes. Hij zal ook ingaan op de vraag hoe beheerders omgaan met de risico’s die de dynamiek van het gebied met zich mee brengt, bijvoorbeeld voor het vee dat graast in het gebied. De filmbeelden bij de inleiding zijn afkomstig uit het Fries Film Archief en het archief van Omrop Fryslân. Zo gebruikt de Vries o.a. reportages over de proefverkweldering door It Fryske Gea en de redding van de paarden bij Marrum op 1 november 2006.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale Unesco Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch beeldmateriaal. Het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met april 2013, vindt u op de websites van de vier genoemde organisaties en van het Fries Film Archief.

Plaats: Filmhuis Leeuwarden
Datum: 10 september 2012
Tijd: 20.00-22.00 u.
Toegang: gratis, maar ‘Kom op tijd, vol is vol’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Klaas Deen
bestuurssecretaris Waddenacademie
klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl
058 - 2339031 of 06 -14401374