Nieuwe Wadblik reeks 2012/2013 in september van start

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie georganiseerd wordt in het Filmhuis in Leeuwarden en Cinema Oostereiland in Hoorn.

Poster WadBlik

De lezingen zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Gespreksleiders zijn: Saskia Bak (directeur Fries Museum) en Jacqueline Schrijver (directeur Film in Friesland)

De volgende lezingen staan gepland voor het seizoen 2012/2013:

10 september 2012 
Onderwerp: Natuurbeheer op de Wadden
Inleider: Henk de Vries, directeur it Fryske Gea
Waar: Filmhuis Leeuwarden

8 oktober 2012
Onderwerp: Het Wad en beeldende kunst
Inleider: Kie Ellens, conservator Fries Museum
Waar: Filmhuis Leeuwarden

12 november 2012
Onderwerp: Houd het water achter de dijken!
Inleider: Luc Kohsiek, dijkgraaf Noordhollands Noorderkwartier
Waar Cinema Oostereiland Hoorn

10 december 2012
Onderwerp: Nieuw boeren op oud land
Inleider: Henk Dijkstra, directeur Fries Landbouwmuseum Earnewâld
Waar: Filmhuis Leeuwarden

14 januari 2013
Onderwerp: De talen van de Wadden
Inleider: prof.dr. Goffe Jensma, hoogleraar Fries Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden

11 februari 2013
Onderwerp: Badcultuur in het waddengebied
Inleider: Peter Karstkarel, architectuurhistoricus
Waar: Filmhuis Leeuwarden

25 maart 2013
Onderwerp: De schreeuw van de grutto
Inleider: prof.dr. Theunis Piersma, hoogleraar dierecologie Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden

8 april 2013
Onderwerp: UNESCO-lezing: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?
Inleider: dr. Albert Postma, lector scenarioplanning Stenden Hogeschool
Waar: Filmhuis Leeuwarden