Nieuwe website Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een grootschalige inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk) aanwezige materiële maritieme erfgoed.

Langs deze weg wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Tijdens het project wordt een blog bijgehouden, waarop nieuws wordt gepresenteerd en verslag wordt gedaan van uitgevoerd veldwerk.

http://www.erfgoedwadden.nl/