Nieuwsbrief 2 Economie & Ecologie Eems-Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk Smit. Hij werkt in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma E&E met natuur, milieu en economische projecten.

Eems_Dollard

De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems. In deze tweede nieuwsbrief vindt u onder andere een update over het bestuurlijk Platform E&E van 18 november; de door PRW gepresenteerde eerste resultaten Voorstudie ecologische verbetering Eems-Dollard; de conflictanalyse Integraal Management Plan die van start is gegaan.

Lees de volledige Nieuwsbrief Economie en Ecologie in balans (pdf 0,5 Mb).