Nieuwsbrief 3 Economie & Ecologie Eems-Dollard

De derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.

Eems-Dollard. Foto: TS

Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer de vorderingen in het Integraal Management Plan (IMP) en de samenwerkingsovereenkomst voor een betere Eems.Daarnaast is er aandacht voor de definitieve versie van het onderzoek “Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard”. Ook is er aandacht voor het ontwerp-tracébesluit van de vaarweg van de Eemshaven naar de Noordzee. Bij het verhaal over het Integraal Management Plan wordt u tevens uitgenodigd voor de bijeenkomsten in maart en april.

Lees de volledige Nieuwsbrief 3 Economie en Ecologie in balans.