Nieuwsbrief CWSS november 2011

Het CWSS verstuurt regelmatig haar nieuw vormgegeven (Engelstalige) nieuwsbrief. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest recente informatie op de website van het CWSS.

In de meest recente nieuwsbrief van november 2011 (pdf, 309 Kb) vindt u informatie over onder andere:

Stand van zaken Waddenzee Werelderfgoed;
Communicatiestrategie toerisme;
Verschillende publicaties; 
Trilaterale bijeenkomsten, symposia en workshops.