Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard oktober 2014

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische verbeteringen in de Eemsdelta

Eems-Dollard. Foto: TS.

Onderwerpen die aan bod komen in de nieuwsbrief zijn ondermeer:

- Verwijdering Griesberg stap dichterbij
- Eems is het reclamebord voor De Kleine Zeemeermin
- Minister neemt Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst
- Belangstelling voor slib als grondstof groeit
- Samenhang in werk voor vitale Eemsdelta
- Eerste fase MIRT-onderzoek Eems-Dollard afgerond
- Aanvraag Marconi-project ingediend bij Waddenfonds

Bekijk het nieuws van Economie en Ecologie Eems-Dollard oktober 2014.