Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide maart 2013

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De nieuwsbrief van maart 2013 van dit project is verschenen.

Kening fan 'e Greide

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

- De laatste streeksessie op dinsdag 2 april in het Natuurmuseum in Leeuwarden
- Een oproep om u aan te melden voor de burgerjury
- Stemmen op de beste ideeën van de streeksessies kan van 4 t/m 10 april
- Een overzicht van de activiteiten van Kening fan 'e Greide  t/m juni

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief maart 2013 van Kening fan 'e Greide.