Nieuwsbrief Metawad januari 2016

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in kaart gebracht, met nadruk op wat er in de Nederlandse Waddenzee gebeurt. De nieuwsbrief van januari 2016 van Metawad is verschenen.

Nieuwsbrief Metawad

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

* Samenstelling nagel verraadt herkomst; Analyse van de stabiele isotopen in de nagel van een vogel kan verraden waar hij de afgelopen maanden is geweest.

* Genetische variatie onder drieteentjes beperkt; Drieteenstrandlopers die op Groenland of in Siberië broeden verschillen genetisch gezien veel minder van elkaar dan kanoeten die in die twee gebieden broeden.

* Rotgans gaat voor zoet; Rotganzen vetten het liefst op door zoete kwelderplanten te eten. Zoute planten worden gemeden. Het eiwitgehalte van de planten laat de vogels ogenschijnlijk koud.

* 'We hebben vaak te simpel naar de rotgans gekeken’: Interview met rotgansonderzoeker Bart Ebbinge

* Rugzaktest voor kanoet; Zenders en loggers die de gangen van vogels in kaart kunnen brengen worden almaar kleiner en dus bruikbaar voor steeds meer soorten. Hoe die steeds kleinere zenders op vogels te bevestigen, dat is een ander verhaal.

Bekijk de complete nieuwsbrief Metawad januari 2016.

Meer informatie op de website www.metawad.nl.