Nieuwsbrief project Waddensleutels juni 2013

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van juni 2013 is inmiddels verschenen.

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

- Waddensleutels op de helft
De eerste helft van het project leverde een karrevracht
nieuwe inzichten en meetresultaten op. De komende twee jaar werken de onderzoekers toe naar richtlijnen voor
natuurherstel en een kansrijkdomkaart. Dit jaar zijn nieuwe mosselexperimenten ingezet en worden duizenden monsters geanalyseerd.

- Onderzoeker in beeld: Marjolijn Christianen, zij neemt als wetenschappelijk coördinator het stokje over van Tjisse van der Heide, die zich nu nog één dag in de week voor Waddensleutels inzet.

- De buitenwacht
Hoeveel mosselbed kan de Waddenzee dragen?
Interview met een externe  betrokkenen over het belang van het onderzoek en de mogelijke consequenties van de resultaten. In deze aflevering: Peter Herman, centrumdirecteur van NIOZ-Yerseke en oud-bestuurslid van de Waddenacademie.

Bekijk hier de nieuwsbrief Waddensleutels van juni 2013 (pdf 2 Mb).
Meer informatie op: www.waddensleutels.nl.