Nieuwsbrief project WaLTER april 2014

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.

WaLTER update cover

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân.

In de WaLTER update van april 2014  is er o.a. aandacht voor:

- De bèta versie van het WaLTER Dataportaal staat online, in nieuwe WaLTER styling, voor tests binnen het consortium. Na een periode van testen, doorontwikkeling en het repareren van bugs zal het WaLTER dataportaal, naar verwachting, medio mei 2014 worden gelanceerd en bereikbaar zijn via een nieuwe WaLTER website dat tevens als platform dient voor de door WaLTER ontwikkelde datatools en data-informatieproducten.
- Marten Tacoma is aangesteld als nieuwe medewerker van het Werkpakket 4 team. Binnen WaLTER zal hij zorgen voor het standaardiseren en ontsluiten van data en ervoor zorgen dat andere databeheerders binnen NIOZ en IMARES Wageningen UR aanvullingen op de data, ook in de toekomst, eenvoudig kunnen toevoegen.
- Om een beter zicht te krijgen op de beleving van het waddengebied, is in samenwerking met WaLTER een survey uitgezet onder respondenten van Nederlandse, Deense en Duitse afkomst. De uitkomst van deze survey wordt via de Hotspotviewer op de nieuwe WaLTER website zichtbaar gemaakt. Via markers wordt informatie vrijgegeven waaronder beeldmateriaal van het belevingsgebied. Een visueel aantrekkelijke tool op buurt, regionaal, nationaal of wereld niveau.

De WaLTER Update april 2014 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de eerdere updates te bekijken.