Nieuwsbrief “Stichting Verdronken Geschiedenis” September 2014

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken. Ook het internationale nieuws komt hierin aan bod.

Logo

In de nieuwsbrief van september 2014 is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Het project IKAW 4D Waddenzee van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) dat erop gericht is om een Indicatieve Kaart voor de Archeologische Waarden in het waddengebied te maken.
  • Paleogeografische kaarten van het Waddengebied
    In Nederland bestaat er een lange traditie in het samenstellen van paleogeografische kaarten. Deze kaarten geven een kaartbeeld van het landschap zoals dat er bij benadering heeft uit-gezien op bepaalde momenten in het verleden. Zo’n kaartbeeld is natuurlijk steeds en resultaat van ‘work in progress’. Nieuwe gegevens no-pen tot herziening van de kaartbeelden
  • Gras upt werp, de masterscriptie van Marjan Vroom (november 2013), die handelt over de landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap in Noord-Friesland Buitendijks
  • Nieuws uit Niedersachsen
  • Nieuws uit Schleswig-Holstein
  • Nieuws uit Denemarken
  • Overzicht verschenen publicaties.


Bekijk de nieuwsbrief van Stichting Verdronken Geschiedenis van september 2014