NIOZ opent Wadden Systems Research Centre

Het NIOZ zet al z'n kennis over de Waddenzee op een rijtje in het nieuwe NIOZ Wadden Systems Research Centre.

Banner WSRC

Al meer dan 100 jaar verzamelen multidisciplinaire teams van het NIOZ wetenschappelijke kennis over het functioneren van de Waddenzee en vergelijkbare systemen elders ter wereld. De Waddenzee heeft sinds 2009 een Werelderfgoed status. Recente studies, in onder andere Mauritanië, Australië, Alaska, Oman en China hebben deze kennis verbreed en bijgedragen aan een ontwikkeling en innovatie van monitoringstechnieken.

De website waddensearesearch.nl geeft een overzicht van de wetenschappelijke expertise (o.a. transport van opgelost slib, prooi-predator interacties), de faciliteiten (o.a. mobiele monitoringplatforms) en de diensten (o.a. data portaal) die het centrum biedt. Internationale cursussen en trainingen in de theorie en praktijk van het wadden systeemonderzoek worden momenteel ontwikkeld.

Bekijk de website: http://www.waddenresearch.nl/waddenresearch