NIOZ vloot uitgebreid met boot voor onderzoek op Wadplaten

Na een geslaagde proefvaart op de Waddenzee is de "ZEEVONK" afgelopen dinsdag naar haar NIOZ thuishaven gevaren. Deze 7m lange aluminium werkboot is gebouwd op de werf van Machinefabriek Luyt B.V. in Den Oever en is aangeschaft voor het Zee- en Kust onderzoeksproject "IN PLACE", dat wordt geleid door NIOZ onderzoeker Dr. Katja Philippart.

Voor dit project wordt al gedurende een aantal jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten van de grote fosfaatvermindering in ons kustwater op microscopisch kleine algen, het fundament van het voedselweb van de Waddenzee. Tot nu toe heeft het werk zich vooral gericht op de groei van de algensoorten die in het water leven, maar de komende jaren zal het onderzoek zich sterk uitbreiden naar de algen die op de wadplaten leven. Deze 'bodemalgen' zijn met 't blote oog te zien als een soort bruin-groenige mat op het oppervlak van drooggevallen wadplaten. Waarschijnlijk dragen deze bodemalgen in belangrijke mate bij aan de rijkdom van de Waddenzee, maar hun bijdrage ten opzichte van de in het water zwevende algen is nog nauwelijks bekend.

Voor het IN PLACE project wordt er later dit voorjaar op het Balgzand een meetpaal geplaatst met daarop allerlei elektronische apparatuur om stroomsnelheid, temperatuur en algengroei te meten. Deze apparatuur heeft regelmatig onderhoud nodig, maar de bestaande schepen "NAVICULA" en "STERN" hebben teveel diepgang om deze paal hoog op de wadplaat te bereiken.. De "ZEEVONK" heeft met ongeveer 30 cm een zeer geringe diepgang en het open kajuitje beschut projectmedewerkers Margriet Hiehle en Eric Wagemaakers op hun tochten over het Marsdiep tegen buiswater en overslaande golven.

De nieuwe boot kon door het NIOZ worden aangeschaft dankzij een extra subsidie van Rijkswaterstaat. Het IN PLACE project is een onderdeel van het programma Zee- en Kustonderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).