Noorderbreedte presenteert dossier De Wadden op symposium Waddenacademie

Het tijdschrift Noorderbreedte komt met een extra uitgave: Dossier de Wadden. De redactie stak de thermometer in het gebied vanwege tal van nieuwe ideeën, initiatieven, plannen en ontwikkelingen. De Waddenacademie, het Waddenfonds, het natuurherstelprogramma Naar een rijke Waddenzee, de werelderfgoedstatus van de Wadden en de hand-aan-de-kraan gaswinning zijn daar voorbeelden van.

Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad voor de Wadden en lid van het bestuur van het tijdschrift Noorderbreedte overhandigt het eerste exemplaar van het dossier de Wadden aan Hendrik Oosterveld, voormalig regiodirecteur Noord van LNV op het symposium van de Waddenacademie op 24 juni 2010.

Ook de sociaal-economische en toeristisch-recreatieve toekomst van zowel de eilanden als het Waddenvasteland komt aan bod. Reyer Boxem maakte de foto's voor deze extra uitgave van Noorderbreedte.
Het Noorderbreedte-dossier De Wadden werd op 24 juni 2010 gepresenteerd tijdens het vierde symposium van de Waddenacademie in het Biologisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in Haren.

U kunt een exemplaar aanvragen via: ledenadm@noorderbreedte.nl of 050 -314 19 56

Meer informatie: www.noorderbreedte.nl