Noordzeedagen: 'Aan de randen van de zee...'

Elk jaar tijdens de Noordzeedagen komen vissers, onderzoekers, overheden en belangenorganisaties van de Noordzee en de aangrenzende Waddenzee samen om de ontwikkelingen rondom de Noordzee te bespreken.

Thema dit jaar was 'Aan de randen van de zee..'. Aan bod kwamen de archeologische schatten van de Noordzee, kleinschalige visserij in de Waddenzee en Noordzeekustzone, Natura 2000 en huidige trends in het beleid en beheer.

Menne Kosian liet aan de hand van oude kaarten zien hoe de geulen in de Waddenzee steeds veranderen. Met dit historische overzicht van de geulen is een kansenkaart gemaakt waarmee oude scheepswrakken kunnen worden gevonden. De Texelaarse Noordzeevisser Adrie 'The Bone Collector' Vonk liet in een presentatie zien hoe een visser 'bot vangt'. De vele botten die hij ving in zijn netten startte zijn fascinatie voor de prehistorische natuur in de Noordzee.

Kleinschalige kustvisserij is zowel in de Noordzee als in de Waddenzee in ontwikkeling. Paddy Walker gaf een overzicht van deze vorm van visserij in het huidige beleid. De activiteiten en effecten van kleinschalige visserijen in kaart gebracht, zodat die kan worden aangemerkt als duurzame visserij. Barbara Rodenburg, actieve kleinschalige visser op de Waddenzee, vertelde enthousiast dat ze de mooiste baan van de wereld heeft en zeer betrokken is. Haar opmerking dat 'de kleinschalige visser in z'n hart een duurzame visser is' laat zien dat duurzame visserij oog heeft voor wat de natuur te bieden heeft.

Ook de toepassing van Natura 2000 werd besproken. De multimediale presentatie ?Duik de Noordzee schoon? gaf bezoekers een virtuele zwerftocht naar de bijzondere natuurlijke leefomgevingen in de Noordzee. Dit zijn niet alleen de toekomstige Natura 2000 gebieden, maar ook de wrakken, zogenoemde oases in de Noordzee. Pavel Kabat gaf tot slot een overzicht van de belangrijke trends, ontwikkelingen en mogelijkheden op de middellange en lange termijn over de randen van de Noordzee en de Waddenzee.

Bekijk ook de twitterfeed #NZD2011.