NWO-call "Building with Nature 2013" open voor aanvragen

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is tot 7 mei open voor aanvragen.

Gepromoveerde onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen samen met partners uit het private en/of publieke domein aanvragen indienen voor innovatief onderzoek dat gebruik maakt van natuurlijke processen en structuren voor het realiseren van infrastructuurprojecten. De inhoudelijke focus ligt op inter- en multidisciplinaire projecten op het gebied van verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijke disciplines zoals hydrologie, hydrodynamica, klimatologie, morfologie, ecologie, geologie, fysica van de zee, bestuurskunde, bedrijfskunde, planologie, economie, milieukunde en technische wetenschappen.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 7 mei 2013, 11:59 MET.

Het NWO-budget voor deze call bedraagt 4,0 M€. 25% cash en/of in-kind matching door private of publieke partijen is verplicht. Voor meer informatie, zie:

http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/building-with-nature/building-with-nature.html