'Oan 'e dyk set by Holwert' verschenen

Het Friestalige boekje 'Oan 'e dyk set by Holwert' behandelt de ontwikkeling - ecologie, geschiedenis, onderzoek en beheer - van de kwelders in het waddengebied, met de kwelder Holwert-Oost als uitgangspunt.

Deze kwelder is gelegen aan de oostkant van de Holwerder veerdam. Het boekje is uitgegeven in de Dr. J.  Botke reeks als nr. 32en heeft het Fryske Akademy nr. 10-43. Deze reeks wordt verzorgd door het Biologisch Werkverband van de Fryske Akademy.

Oan e dyk set by Holwert - Ekology, Skiednis, Ûndersyk en Natoerbehaer om de Waadkwelder Holwert-East hinne

Auteur: Jaap de jong, 30p.

Verkrijgbaar bij: AFÛK en boekhandels De Tille en Van der Velde in Leeuwarden.