Oerol College: Vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap

Oerol College organiseert samen met de Waddenacademie vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap.

De Waddenacademie en Oerol zijn er van overtuigd dat wetenschap en kunst elkaar wederzijds kunnen inspireren en gaan daarom op dit gebied een meerjarige samenwerking aan die in 2011 vorm krijgt middels een viertal lezingen:

Woensdag 22 juni, locatie CNL, start 20:00
dr. Wim de Gans: ' Scenes so lovely..........'
Een geologische kijk op de schoonheid van landschapsvormen in 80 beelden met behulp van Google Earth. Wim de Gans studeerde aardwetenschappen aan de aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was docent en is al jarenlang werkzaam als district geoloog bij TNO.

Vrijdag 24 juni, locatie Arjensdune, start 20:00
De lezing van Jos Bazelmans zal starten bij het startpunt van Harmonic Fields, locatie nummer 30. De bosmonumenten van Vesta Kroeze bevinden zich midden op Arjensdune waar geen paden aanwezig zijn. Gezamenlijk lopen we naar het bosmonument waar de lezing zal plaatsvinden.  
Vesta Kroese - prof. dr. Jos Bazelmans: 'Zesentwintig bomen en de oorsprong van de zorg voor het erfgoed'.
Met de vormgeving van het Bosmonument markeerde Vesta Kroese een moment in de ontwikkeling van het Arjensduin dat voor de eigenaar, Staatsbosbeheer, ongemerkt voorbij had kunnen gaan. Ze plaatste een monumentaal en blijvend vraagteken bij de technisch-instrumentele omzetting van een cultuurlandschap in natuur. Haar initiatief is een voorbeeld van wat aan het begin staat van de zorg voor erfgoed, de vraag: wat is iets waard? In de presentatie zal aan de hand van een concreet voorbeeld het begrip 'waarde' in zijn vele betekenissen worden besproken. Onderzocht wordt of Kroese's initiatief vraagt om een andere aanpak van de in Nederland zo populaire ontwikkeling van nieuwe natuur. Jos Bazelmans maakt onderdeel uit van de directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en bestuurslid van de KNAW-Waddenacademie.

Zaterdag 25 juni, locatie CNL, start 20:00
Stellar sound show - dr. Ir. Saskia Hekker: 'Stermuziek: een kijkje in de sterren'
Sterren worden net als mensen geboren en gaan ook weer dood. Een lezing over het feit dat sterren trillen, hoe dit kan en wat we daaruit kunnen leren.
De promotie van Saskia Hekker aan de Sterrewacht te Leiden luidde het startsein in van haar carrière in de asteroseismologie: het bestuderen van de inwendige structuur van sterren door middel van stertrillingen.

Zaterdag 25 juni, locatie CNL, start 20:45 (direct na de lezing van dr. Ir. Saskia Hekker)
De Meeuwen van Tinbergen - Prof. dr. Carel ten Cate: 'Niko Tinbergen en hoe Terschellinger meeuwen wereldfaam verwierven'
Een lezing over Niko Tinbergen. Carel ten Cate studeerde biologie aan de universiteit van Groningen, waar hij in 1984 promoveerde op onderzoek naar de rol van leerprocessen bij de partnerkeuze van vogels. De belangstelling van Carel ten Cate voor het pionierswerk van Tinbergen bracht hem tot een replicatie van het beroemde meeuwenonderzoek.