Onbekend maakt onbemind

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Gittenberger, gastonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.

Foto: www.gimaris.com

Het vinden van nieuwe soorten planten, dieren, bacteriën en virussen voor een gebied zoals de Waddenzee maakt reacties los, variërend van verbazing en enthousiasme tot angst en onrust. Over nieuwe planten en dieren met een aantrekkelijk uiterlijk maakt men zich meestal niet meteen zorgen.

Echter, ongeacht het feit dat tal van soorten bacteriën die in bijvoorbeeld ons darmstelsel leven, buitengewoon nuttig zijn, en vele soorten volstrekt onschuldig, worden onbekende virussen en bacteriën gewoonlijk zonder meer als bedreigend ervaren. Dit geldt ook voor exoten. De menselijke vrees voor ziektes en het onbekende speelt hierbij een rol.

Als een nieuwe soort in een gebied wordt aangetroffen, wordt vaak verondersteld dat die er eerder niet was en pas recentelijk werd ingevoerd. Bij vele soorten, waaronder exoten, bacteriën en virussen, geldt echter dat je ze alleen vindt als je er bewust naar zoekt. Zo werd er tot voor kort niet doelgericht naar exoten of schelpdiervirussen in de Waddenzee gezocht. Dit had tot gevolg dat er bij twee daartoe georganiseerde expedities, in 2009 en 2011, bijna twintig voor de Waddenzee nieuwe soorten exoten werden gevonden, en dat recentelijk werd ontdekt dat het voor de Waddenzee tot dan toe onbekende oesterherpesvirus OsHV-1 uvar in de zomer van 2012 vele kleine oestertjes heeft geïnfecteerd.

Lees het volledige artikel Onbekend maakt onbemind op de site van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.