Ondergrond oostelijke Waddenzee beschikbaar in TNO model GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP is begin 2014 uitgebreid met het westelijke deel van de Waddenregio. Deze week is het oostelijk deel van de Waddenregio daar aan toegevoegd.

Impressie van het GeoTOP model voor de westelijke Waddenzee. Bron: TNO.

Om een goed model van de Waddenregio te ontwikkelen werkt TNO samen met een begeleidingscommissie waarin belanghebbenden uit de regio vertegenwoordigd zijn. Dit zijn, naast de Waddenacademie, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Vitens, ICTU, de Universiteit Groningen, de gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân.

Op de website van DINOLoket kunt u uitvoerige informatie vinden over het model GeoTOP. Ook kunt u daar de modellen downloaden voor eigen gebruik.

GeoTOP :
Meer informatie over het model GeoTOP en hoe TNO te werk gaat vindt u in de pagina GeoTOP in de Waddenregio in het thema Geowetenschap.