Onderzoek naar waddenfans in het Trilaterale waddengebied

In het tijdschrift Landscape Ecology is een open access artikel verschenen van Frans Sijtsma et al.

Bezoekers bij de vuurtoren van Pilsum aan de Duitse waddenkust

Bezoekers bij de vuurtoren van Pilsum aan de Duitse waddenkust

In het onderzoek wordt de gemeenschap, die zich betrokken voelt bij het waddengebied, van lokaal tot internationaal niveau in kaart gebracht. De onderzoekers analyseerden 7650 antwoorden van respondenten op een tri-laterale webenquête (de gestandaardiseerde Greenmapper-enquête) uitgevoerd in Denemarken, Duitsland en Nederland.

De resultaten en conclusies zijn te vinden het open access artikel: Multi-scale mapping of cultural ecosystem services in a socio-ecological landscape: A case study of the international Wadden Sea Region.