Onderzoek van Stenden ETFI onder waterrecreanten waddengebied

Afgelopen zomer zijn door enqueteurs van ETFI duizenden bezoekers in het waddengebied bevraagd. Hiermee hoopt Stenden een beeld te krijgen van de reactie van de toeristen op een mogelijke olieramp en de relatie recreant en waddennatuur.

Jachthaven Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie

Ook effecten van vaarrecreatie worden gemonitord zoals is afgesproken in het Actieplan vaarrecreatie. Hiervoor zijn de jachthavens in het waddengebied bezocht en de vaarrecreanten geënquêteerd over hun vaargedrag, favoriete plekken en de beleving tijdens het varen op het Wad. De resultaten van deze monitoring zullen over een aantal maanden worden gepresenteerd.

Lees het artikel Twee grote onderzoeken voor duurzame toekomst Waddenzee op de website van Stenden-ETFI.