Onderzoeksraad: Vaarroutes ten noorden van Waddengebied zijn risicovol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het containerverlies van MSC ZOE’ gepubliceerd.

de MSC ZOE verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden in januari 2019. Foto: Kustwacht

de MSC ZOE verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden in januari 2019. Foto: Kustwacht

De Onderzoeksraad concludeert dat het Waddengebied beter beschermd moet worden tegen containerverlies op de vaarroutes die de eilanden noordelijk passeren. De vaarroutes boven de Waddeneilanden zijn bij noordwesterstorm zeer risicovol zijn voor grote, brede containerschepen, blijkt uit het onderzoek. De Onderzoeksraad concludeert dat, gezien de waarde van het Waddengebied, het ongewenst is dat deze containerschepen bij noordwesterstorm de zuidelijke route langs de Waddenkust kiezen.

Het volledige rapport van de Onderzoeksraad en de bijlagen kunt u downloaden op de website van de onderzoeksraad.

Onderzoek microplastics

Onder coördinatie van de Waddenacademie en in opdracht van Rijkswaterstaat wordt een meerjarig onderzoeks- en monitoringplan uitgevoerd dat gericht is op onderzoek naar de gevolgen op korte termijn (1-5 jaar) en op lange termijn (meer dan vijf jaar) van het verlies van de containers en hun inhoud – specifiek de effecten van (micro)plastics – op het ecosysteem van de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Hieraan werken onder meer mee Wageningen Marine Research en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

In oktober 2020 wordt de eindrapportage verwacht met alle resultaten van de analyses, conclusies en indien van toepassing, een schets van de verdere ‘vinger aan de pols’ monitoring.