Online enquete over culturele identiteit Waddengebied

In samenwerking met het Duitse instituut voor kustonderzoek Helmholtz Zentrum Geesthaacht voert de Nederlandse stichting WaddenArt een online enquete uit over de culturele identiteit van het Waddengebied.

De enquete zal online ingevuld worden door inwoners van het Deense, Duitse en Nederlandse Waddengebied.

Er wordt onderzocht wat de inwoners in het Waddengebied wel en niet gemeenschappelijk hebben, wat zij zien als kansen en bedreigingen voor de typische Waddencultuur. Wat zijn hun ervaringen met verschillende aspecten van de culturele waarden in het veranderende Waddengebied? Hoe zijn deze waarden zichtbaar en voelbaar? 

Met de antwoorden op 15 open vragen ontstaat er een beeld van de huidige cultuur in het Waddengebied en een toekomst perspectief.

U kunt meedoen met deze online enquete van 15 vragen.