Op naar een gezonde visstand in Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Paddy Walker, adviseur bij Programma naar een Rijke Waddenzee en lector Kust en Zee bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Schol. Foto: Foto-Fitis Sytske Dijksen via www.freenatureimages.eu

Van de meer dan honderd vissoorten die in de Waddenzee voorkomen, zijn er slechts tientallen het hele jaar aanwezig. Dit zijn vooral de wat kleiner grondvissen, grondels en botervissen, maar ook de bot. De andere soorten blijven maar een deel van hun leven in de Waddenzee. Scholletjes gebruiken de beschutte geulen en platen om er op te groeien voordat ze de Noordzee inzwemmen. Zeeforel passeert de Waddenzee op zoek naar de Drentse beken en de haring komt naar de kwelders om te paaien.

Ondanks de grote hoeveelheid vissoorten, gaat het met een aantal niet goed. Vooral de vissen die er de eerste fase van hun levenscyclus in de Waddenzee doorbrengen, zijn achteruitgegaan en de grote roofvissen ontbreken vrijwel.

Waarom dit zo is, is niet bekend, maar het is niet goed. Niet alleen voor de gezondheid van het mariene ecosysteem, ook de internationale afspraken over het streven naar een gezonde visstand worden zo niet nagekomen. Vandaar dat het Programma naar een Rijke Waddenzee, samen met partners in Denemarken, Duitsland en Nederland, is begonnen met een nieuwe aanpak. We kijken naar de rol die de Waddenzee speelt in de levenscyclus van de vissoorten en proberen te achterhalen waar de knelpunten zijn. Het is mogelijk dat er factoren ook buiten de Waddenzee hierbij van belang zijn.

In deze zogenoemde Swimway-aanpak wordt de Waddenzee beschouwd als een gebied waar de vissen in bepaalde fasen van hun levenscyclus gebruik van maken. De vissoorten van de Waddenzee zijn daarom verdeeld in vijf groepen, de zogeheten ecologische gildes. Zo zijn er soorten die altijd in de Waddenzee voorkomen; soorten die in een bepaalde seizoen, of levensfase, er zijn; soorten die er doorheen zwemmen op weg van zoet- naar zoutwater of andersom; en soorten die af en toe komen.

Lees het volledige artikel Op naar een gezonde visstand in Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.