Open Atelier in het Fries Museum ‘Ebb & Flow paintings’

Van 20 t/m 24 december dagelijks om 14 uur gaat het kunstenaarsduo Kaneli & Smit een presentatie geven over hun werkwijze en het ontstaan van Ebb & Flow Paintings in het Fries museum.

Schilderij in de kwelder. Foto: Kaneli & Smit

Kaneli & Smit trekken de bezoekers mee in hun getijden expeditie via beelden en laten zien hoe ze gebruik maken van dit natuur fenomeen om een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap te creëren. Tijdens elke presentatie in het museum gaan ze met verse waddenklei een nieuw eb-en-vloedschilderijtje maken op +1960 cm NAP. Aan het eind van de presentatie gaan ze dit schilderijtje veilen. De bezoeker met het hoogste bod gaat naar huis  met een schilderijtje om het nieuwjaar te vieren.

Sinds 2007 vormen Irem Kaneli (Constantinopel, 1970) en Stijn Smit (Schingen, 1976) het kunstenaarsduo Kaneli & Smit. Irem Kaneli: ”Zoals een band geïmproviseerde muziek maakt, zo ontstond tussen ons een avontuurlijke samenwerking, een ontwikkeling waarbij twee verschillende kunstenaars vermengden tot één nieuwe kunstenaar.”

synergie met de zee
In hun atelier in de voormalige Zuivelfabriek van Marrum aan de Friese Waddenkust maken Kaneli & Smit hun werken met de meest uiteenlopende materialen. Steeds te anticiperen op het onverwachte is de essentie. Het toeval wordt toegelaten en gemanipuleerd. Het schilderij wordt dan een samenspel van getijden en andere natuurkrachten, waartoe ook het menselijke ingrijpen behoort.
In hun buiten-atelier aan de uiterste rand van het land, grenzend aan de zee, zoeken Kaneli & Smit de synergie met de Waddenzee. Letterlijk werken ze samen met de zee en haar getijden. Ze behandelen hun schilderijen zoals het kwelderbeheer van de Waddenkust. Op het wad laten ze eb en vloed inwerken op hun doeken, om de onbepaalde grens tussen zee en land te accentueren. Bij elke vloedbeweging laat de zee vloedlijnen op het schilderij achter: het schilderij is het landschap. Zo wordt een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap gecreëerd.

Meer informatie:

kaneli-smit.nl


www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/open-atelier-kaneli-en-smit/


www.facebook.com/Ebb-and-Flow-Paintings-by-Kaneli-Smit-822981594457616/