Opinieartikel Windenergie? Overheid, bemoei je er niet mee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Westra, deskundige en adviseur op het gebied van schone energie.

Windmolens in de Eemshaven.

De (lokale) overheid moet zich niet bemoeien met windenergie. Als omwonenden van (toekomstige) windparken naast de lasten ook de lusten krijgen, komt er vanzelf draagvlak.

Onlangs heeft de regering elf gebieden op land aangewezen die geschikt zijn voor grote windturbineparken. Dat is het resultaat van een langdurig proces in overleg met de provincies. De provincies hebben grote en kleinere gebieden voorgedragen. Die gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op land, die de ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Windenergie op land maar ook op zee is noodzakelijk om tot een aandeel van 14 procent van hernieuwbare energie te komen in 2020, zoals afgesproken in het Energieakkoord. In het kader van klimaat, milieu en duurzaamheid is overgang (transitie) naar een duurzame energievoorziening noodzakelijk. Dankzij het energieakkoord is deze weg nu realiteit geworden. De vraag is echter of we blij moeten zijn met de top-down benadering vanuit Den Haag op de realisatie van windturbineparken op land. Op veel plaatsen wordt weerstand geboden tegen windenergieprojecten. Zorgvuldige ontwikkelde lokale initiatieven sneuvelen in de gemeenteraad zoals onlangs in Utrecht, terwijl grote projecten in de Flevoland en Wieringermeer met grote inzet en steun vanuit de bevolking worden gerealiseerd. Daarbij komt nu ook de druk vanuit de provincies.

Is dat wel verstandig en wordt daarmee niet onnodig veel weerstand tegen windenergie genereerd?

Lees het volledige artikel Windenergie? Overheid bemoei je er niet mee. op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.