Opinieartikel: Zit de burger te wachten op krimpsubsidie?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tialda Haartsen, sociaal geograaf en actief betrokken bij het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Oos-Groningen, krimpgebied. Foto: TS.

De leefbaarheid in krimpregio's verbeter je niet door er gewoon maar veel overheidssubsidie in te pompen. Leefbaarheid gaat namelijk om hoe mensen - de inwoners - het leven in hun omgeving ervaren.

Half mei maakte de provincie Groningen bekend dat zij 4,1 miljoen euro beschikbaar stelt voor leefbaarheidsprojecten in de Groninger krimpregio's. 'De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen', aldus het persbericht. Maar kun je met zulke subsidieregelingen daadwerkelijk de leefbaarheid van een gebied verbeteren?

Lees het volledige artikel Zit de burger te wachten op krimpsubsidie? op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.