Oprichtingsvergadering Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Afgelopen zaterdag 9 juni is in EcoMare op Texel de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds opgericht en zijn het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij elkaar gekomen.

Op de foto van links naar rechts: Johannes Kramer,Greet Blokker, Ciel Stevens-Meewis, Joke Geldhof, Tineke Schokker, Paula Benjamins-van Oudheusden, Mirjam Wulfse, Jannewietske de Vries en Wiebe van der Ploeg.

De Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds heeft van Provinciale Staten van de 3 provincies de bevoegdheden over het Waddenfonds overgedragen gekregen.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de gedeputeerden Wiebe van der Ploeg, Tineke Schokker en Joke Geldhof.  Tineke Schokker is tot voorzitter gekozen.

De volledige bestuurssamenstelling is:

Provincie Groningen: Wiebe van der Ploeg (DB) en Paula Benjamins van Oudheusden en Mirjam Wulfse (AB)
Provincie Noord-Holland: Joke Geldhof (DB) en Ciel Stevens Meewis en Greet Blokker (AB)
Provincie Fryslân: Tineke Schokker (DB) en Jannewietske De Vries en Johannes Kramer (AB)