Overdracht project Waddenarchieven aan Tresoar

Het project Waddenarchieven is per 1 juli 2011 door de Waddenacademie overgedragen aan Tresoar, het historisch- en letterkundig centrum in Leeuwarden. Binnen het project Waddenarchieven zijn diverse archieven met belangrijke informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van het waddengebied getraceerd, geïnventariseerd en online gepresenteerd.

Bert Looper (directeur Tresoar) en Klaas Deen (bestuurssecretaris Waddenacademie) bezegelen de overdracht. Foto: Haye Bijlstra

Bert Looper (directeur Tresoar) en Klaas Deen (bestuurssecretaris Waddenacademie) bezegelen de overdracht. Foto: Haye Bijlstra

De Waddenacademie, Tresoar en InterWad (waddenzee.nl) werken samen verder aan de ontwikkeling van een data/catalogussysteem, waarin de gegevens die tot dusver binnen het project Waddenarchieven zijn verzameld, nader worden gepresenteerd en ontsloten. Dit systeem, dat de naam Wadwijzer krijgt, wordt in december 2011 tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie gepresenteerd. Vanaf dat moment zal het systeem online te raadplegen zijn op de websites van de drie organisaties.

Bekijk de resultaten van het project waddenarchieven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het project Waddenarchieven, mevr. Neeltje van der Weide, Tresoar, tel. 058-7890789, e-mail: neeltje.vanderweide@tresoar.nl