Peter Herman leidt sessie over klimaatverandering en estuariene ecosystemen tijdens Delta conferentie

Bestuurslid van de Waddenacademie Peter Herman is een van de twee moderatoren van de sessie klimaatverandering en estuariene ecosystemen tijdens het grote Deltacongres, "Deltas in Times of Climate Change", 29 September-2 Oktober 2010 in Rotterdam. Estuariene ecosystemen worden van diverse kanten bedreigd. In de sessie komen de ecologische functies en de sociaaleconomische waarden van estuariene ecosystemen in de context van klimaatverandering aan de orde. Degenen die aan deze sessie een inhoudelijke bijdrage willen leveren worden gevraagd contact op te nemen met de organisatie:

Ottelien van Steenis
c/o Programme Office Knowledge for Climate / Climate changes Spatial Planning,
Alterra, Wageningen UR
P.O. Box 47
The Netherlands
T: +31 317 48 6540
M: +31 6 2120 2447
E: o.van.steenis@programmabureauklimaat.nl