Piet Hoekstra benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft prof.dr. Piet Hoekstra benoemd als nieuw directielid met de portefeuille Geowetenschap van de Waddenacademie. De benoeming gaat in per 1 maart 2019 en is voor een periode van vijf jaar.

Geulen, platen, kwelder, strand-luchtfoto Vlieland. Foto: Jan Huneman

Piet Hoekstra wordt de opvolger van dr. Hessel Speelman, wiens statutaire benoemingsperiode per  1 januari 2019 afloopt. Speelman heeft vanaf de start van de Waddenacademie in 2008 de functie van portefeuillehouder Geowetenschap vervuld en was vanaf 2014 tevens vicevoorzitter van de Waddenacademie. 

Prof.dr. Piet Hoekstra (Leeuwarden, 1958) promoveerde in 1989 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift "River outflow, depositional processes and coastal morphodynamics in a monsoon-dominated deltaic environment, East Java, Indonesia". Na zijn promotie is hij aan de Universiteit Utrecht blijven werken, eerst als onderzoeker en senior-onderzoeker en vanaf 2002 als hoogleraar Fysische Geografie. Van 2011 tot 2014 was hij vice-decaan onderwijs aan de Faculteit Geowetenschappen, vanaf 2015 tot 1 maart 2019  is hij decaan aan dezelfde faculteit. 

De Waddenacademie is ingenomen met de benoeming van Piet Hoekstra. Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Met de benoeming van Piet Hoekstra heeft de Waddenacademie een wetenschapper van formaat aan zich weten te binden, met een schat aan bestuurlijke ervaring en met relevante netwerken in de Waddenregio. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Piet Hoekstra een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de doelstelling van de Waddenacademie om de kennis over het waddengebied te vergroten’.

Voor meer informatie:
Directeur van de Waddenacademie Prof.dr. Jouke van Dijk (jouke.van.dijk@waddenacademie.nl) of secretaris Klaas Deen (klaas.deen@waddenacademie.nl,  tel. 0614401374)