Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied

Cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

De Waddenacademie heeft economisch onderzoeksbureau Decisio gevraagd een pilotstudie te doen naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het inzicht in het aantal bezoekers (en hun herkomst) van het Waddengebied.

De Waddenacademie heeft om deze pilotstudie gevraagd omdat er tot op heden geen actuele en volledige registratie van bezoekers van het Waddenzeegebied beschikbaar is. De data die er is, is verouderd, versnipperd en niet volledig dekkend. De Waddenacademie is geïnteresseerd in de vraag of het gebruik van mobiele telefoondata beter inzicht kan geven in het aantal bezoekers van het Waddenzeegebied (en de herkomst van deze bezoekers).

Uit de pilot blijkt dat, uitgaande van enkele aannames en inschattingen, mobiele telefoondata over bezoeken uit Nederland en het buitenland een goede en uitgebreide basis bieden om snel betrouwbare schattingen te maken van het aantal toeristische bezoekers afkomstig uit Nederland en het buitenland.

Lees hier het volledige rapport van Decisio: Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata (pdf 2,8 Mb)