Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed.

 

Vuurtoren Schiermonnikoog

In overeenstemming met de Staatssecretaris van EZ heeft de Minister van IenM besloten om de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee te verlengen tot 31 december 2018.  Vanwege de voorgenomen overgang naar het instrumentarium van de Omgevingswet ligt het niet voor de hand om voor de tussenliggende periode een nieuwe Structuurvisie Waddenzee op te stellen. Deze verlenging is gemeld aan de Tweede Kamer (zie  Waterbrief 7 november 2016, pdf 544 Kb).