Podiumdag 2016 in het teken van Toerisme in het waddengebied

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag in Leeuwarden. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kon op 11 mei 2016 kennis nemen van nieuwe onderzoekresultaten en deelnemen aan diverse workshops. De dag werd georganiseerd door Stenden Hogeschool/ETFI en de Waddenacademie.

Flyer Podiumdag 2016

Het plenaire gedeelte van de Podiumdag stond in het teken van zeven presentaties over onderzoek naar toerisme in het waddengebied die door diverse sprekers verzorgd werden. ‘s Middags was er tijd voor interactie en discussie in de vorm van workshops gericht op toerisme in het waddengebied. De thema’s Scenarioplanning, Nieuwe doelgroepen waddentoerisme, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en Kenniscentrum praktijkgericht onderzoek stonden centraal.

Uit de Podiumdag 2016 blijkt dat er veel speelt rondom praktijkgericht onderwijs en onderzoek in relatie tot waddentoerisme. Door de diversiteit aan achtergronden van de (internationale) deelnemers was het mogelijk om een kijkje in elkaars keuken te nemen. Over het algemeen waren zowel de sprekers als de deelnemers het eens dat het aantrekkelijk maken van het waddengebied voor toeristen actiepunt nummer één is. Diverse ideeën voor dit actiepunt zijn tijdens het evenement naar voren gekomen. Om het waddentoerisme te versterken dienen concrete actieplannen opgesteld te worden in samenwerking met overheden, onderwijs, bedrijfsleven en belangenorganisaties.  De besproken onderzoeksresultaten en ideeën moeten hiervoor in het achterhoofd worden gehouden.

Podiumdag 2017
Het Podiumdagstokje werd doorgegeven aan Jantina Haan die Marja Doedens, directeur Maritime Campus Netherlands, verving. De derde Podiumdag zal in het teken staan van duurzame oplossingen en mogelijkheden met betrekking tot de Waddenzee.  Te denken valt aan duurzaamheid, energietransitie, voedselproductie en crossovers met diverse sectoren die zich bezighouden met de Waddenzee. De locatie van de Podiumdag 2017 is nog niet bekend maar het evenement vindt in Noord-Holland plaats.

Lees het Eindverslag Podiumdag Toerisme in het waddengebied (pdf 0,9 Mb).

Meer over de Podiumdag hogescholen