Podiumdag Toerisme in het Waddengebied

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kan op 11 mei kennis nemen van nieuwe onderzoekresultaten en deelnemen aan diverse workshops. De dag wordt georganiseerd door Stenden Hogeschool en de Waddenacademie.

Flyer Podiumdag 2016

Waddentoerisme
Heeft de bijzondere status van het waddengebied een meerwaarde voor de ontwikkeling van waddentoerisme? Wat is de toekomst van deze belangrijke economische pijler van het waddengebied? Biedt het vogels kijken nieuwe kansen? Welke invloed kan Leeuwarden KH2018 hebben op het waddentoerisme? Kan Holwerd aan Zee nieuwe doelgroepen aantrekken? Dit zijn een aantal onderwerpen waar diverse sprekers en workshopleiders op in zullen gaan tijdens de Podiumdag. Daarnaast biedt de Podiumdag vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en belangenorganisaties de mogelijkheid nieuwe vormen van samenwerking te verkennen. 

Podiumdag
Het doel van het jaarlijks terugkerend evenement, een initiatief van de Waddenacademie, is de interactie tussen de waddensamenleving en de hogescholen in Noord-Nederland te versterken. Het lectoraat Mariene Wetlands Studies organiseert deze dag dit jaar in samenwerking met de Waddenacademie en het European Tourism Futures Institute van Stenden. De dag vindt plaats bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Meer informatie over het programma is te vinden op www.etfi.nl/podiumdag.

Meer informatie over deze en eerdere Podiumdagen op de pagina Podiumdag hogescholen.