Position paper Clear as mud verschenen

Tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie presenteerde dr. Luca van Duren de position paper 'Clear as mud'.

cover position paper

De position paper, die is opgesteld op verzoek van Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie, biedt een helder overzicht welke kennis over de slibhuishouding in de Waddenzee beschikbaar is en welke kennis nog ontbreekt. De position paper, die dankzij de gekozen werkwijze mag rekenen op een groot draagvlak binnen de onderzoeksgemeenschap in Nederland, Duitsland en Denemarken, zal als fundament dienen voor de kennisontwikkeling met betrekking tot de slibhuishouding van de Waddenzee in het komend decennium.

Download het position paper 'Clear as mud' (pdf 1,8 Mb).

Bekijk hier het overzicht van alle publicaties.